Økonomi

Udgifter til anlæg af nye spildevands- og regnvandsledninger i forbindelse med byggemodningen af de 4 grunde, afholdes af privat byggemodner. Byggemodningen forventes udført i 2016.